Lääkehoidon asiantuntijapalvelut

Palvelut - Lääkityksen tarkistus 90€

Lääkityksen tarkistus

90 €

 • Lääkelistan ajantasaistaminen

 • Mahdollisten yhteisvaikutusten tarkistus

 • Lääkkeiden ottoajankohtien ja annosten sopivuuden tarkistus

 • Tarkistus kirjataan potilastietojärjestelmään sekä kansalliseen Kanta-palveluun. Kanta-palveluun kirjaaminen auttaa lääkäriä näkemään tehdyn tarkistuksen ja käyttämään tätä kokonaisvaltaisen hoidon edistämisessä. 
Palvelut - Lääkehoidon arviointi 290€

Lääkehoidon arviointi

190 €

 • Lääkityslistan ajantasaistaminen

 • Arvio kokonaislääkityksestä

 • Lääkityksen tarkoituksenmukaisuuden tarkistus

 • Lääkkeiden ottoajankohtien sekä annosten sopivuuden tarkistus

 • Lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkistus

 • Huomiointi lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille ja mahdollisen munuaisten vajaatoiminnan huomiointi suhteessa lääkkeisiin

 • Lääkärille toimitettava yhteenveto arvioinnista ja mahdolliset toimenpide-ehdotukset muutoksista

 • Arviointi kirjataan potilastietojärjestelmään sekä kansalliseen Kanta-palveluun. Kanta-palveluun kirjaaminen auttaa lääkäriä näkemään tehdyn arvioinnin ja käyttämään tätä kokonaisvaltaisen hoidon edistämisessä. 

palvelun hyödyt

Palvelukokonaisuus voidaan suorittaa myös etäpalveluna puhelimitse sekä salatun sähköpostiyhteyden avulla. Asiakasta pyydetään tällöin tunnistautumaan.

Hyödyt - Asiakas hyötyy lääkehoidon arvioinnista päivitetyn lääkityslistan sekä rationalisoidun lääkehoidon myötä

Asiakas hyötyy lääkehoidon arvioinnista päivitetyn lääkityslistan sekä rationalisoidun lääkehoidon myötä. Terveydenhuollolle tämä tuo jatkossa vähemmän kustannuksia, kun hoito on optimoitu ja mahdolliset lääkehaitat vähenevät.

Hyödyt - Asiakas hyötyy lääkehoidon arvioinnista päivitetyn lääkityslistan sekä rationalisoidun lääkehoidon myötä

OTA YHTEYTTÄ

  Aihe