YHTEISTYÖ

Iäkkään potilaan lääkitys olisi hyvä arvioida vuosittain. Nykyään hoidon pirstaloituminen eri tahoille johtaa usein vanhuksella lääkehaittoihin, jotka voitaisiin ehkäistä moniammatillisella lääkehoidon arvioinnilla.

Arvioinneilla pyritäänkin monilääkityn vanhuksen lääkehoidon rationalisoimiseen. Lääkäri saa arvioinnista potilaan ajantasaistetun lääkelistan sekä mahdolliset muutosehdotukset, joiden pohjalta lääkäri voi tehdä hoitopäätökset seurannasta ja lääkitysmuutoksista.

Minulle on tärkeää saada olla edistämässä ikäihmisen kokonaisvaltaista hoitoa sekä mahdollistamassa kotona asumista pidempään.

Lähde kanssani edistämään vanhuksen hyvinvointia ja räätälöimään teidän toimintaympäristöönne sopivaa arviointitoimintamallia!

Hertta Hyrylä - Olen lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntijaksi pätevöitynyt farmaseutti ja koen, että etenkin monilääkittyjen ikäihmisten kokonaisvaltaisen hoidon edistäminen on lähellä sydäntäni.

Hertta Hyrylä

Olen lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntijaksi pätevöitynyt farmaseutti ja koen, että etenkin monilääkittyjen ikäihmisten kokonaisvaltaisen hoidon edistäminen on lähellä sydäntäni. Tällä hetkellä syvennän osaamistani lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) asiantuntijaksi. 

Kiinnostuin jo farmaseutin tutkintovaiheessa kliinisestä farmasiasta ja kiinnostus kasvoi parin vuoden ajan. Vuonna 2019 kesällä päätin kouluttautua lääkehoidon arvioinnin asiantuntijaksi ja koen todella, että olen oikealla alalla! Valmistuin asiantuntijaksi alkuvuodesta 2020.

Farmaseutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja löytyy sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston, Valviran, ylläpitämästä rekisteristä. Haluan ehdottomasti olla tukemassa lääkehoidon onnistumista.

OTA YHTEYTTÄ

    Aihe